Soalan Lazim

Umum

Apakah itu AEON Bank?

Apakah syarat untuk menjadi pelanggan AEON Bank?

Bagaimana saya boleh mendaftar untuk menjadi pelanggan AEON Bank?

Berapa lama tempoh yang diambil untuk mengesahkan Akaun Simpanan-i saya?

Adakah saya perlu membuka Akaun Simpanan-i dengan AEON Bank untuk mengakses produk dan perkhidmatannya?

Bolehkah saya menjadi pelanggan AEON Bank jika saya bukan warganegara Malaysia?

Apakah produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh AEON Bank?

Bagaimana saya boleh memberikan maklum balas atau membuat aduan?

Apa yang boleh saya lakukan jika saya tidak berpuas hati dengan maklum balas yang diterima?

Di mana lokasi fizikal AEON Bank?

Mengapa aplikasi menunjukkan terdapat masalah dengan liputan rangkaian sedangkan saya mempunyai akses data mudah alih untuk telefon bimbit saya?

Apakah perbezaan antara AEON Credit Service (M) Berhad dan AEON Bank?

Saya sudah mempunyai AEON Wallet, adakah saya juga perlu ada akaun AEON Bank? Apakah perbezaan antara AEON Wallet dan AEON Bank?

Pendaftaran

Apakah syarat untuk saya menjadi pelanggan AEON Bank?

Bagaimana saya boleh mendaftar menjadi pelanggan AEON Bank?

Adakah maklumat peribadi saya dilindungi semasa pendaftaran dalam talian?

Berapa lama tempoh yang diambil untuk mengesahkan Akaun Simpanan-i saya?

Adakah AEON Bank patuh Shariah?

Bagaimana saya tahu pendaftaran akaun AEON Bank saya telah berjaya atau tidak?

Bagaimana saya boleh kemas kini maklumat peribadi saya?

Apakah langkah terakhir dalam proses pendaftaran?

Apakah pilihan untuk pengesahan pemindahan dana (FTV) dan bagaimana cara untuk saya memulakannya?

Apa yang berlaku jika pengesahan perbankan dalam talian (FPX) saya gagal?

Bolehkah saya cuba semula untuk membuat pengesahan pemindahan dana jika ia gagal buat kali pertama?

Pengurusan Akaun

Apa yang perlu saya lakukan jika terlupa kata laluan?

Bagaimana saya menukar alamat e-mel, nombor telefon atau nama penuh (seperti dalam MyKad) yang berdaftar?

Apakah yang dimaksudkan dengan memautkan peranti?

Apakah yang dimaksudkan dengan memautkan peranti?

Bagaimana cara untuk pautkan peranti baharu dengan Akaun Simpanan-i saya?

Bagaimana saya ingin menukar atau mendapatkan PIN baharu untuk aplikasi perbankan mudah alih AEON Bank?

Apa yang perlu saya lakukan jika profil saya berkemungkinan telah disalahgunakan?

Bagaimana cara untuk mencipta kata laluan yang kuat dan selamat?

Apa yang perlu saya lakukan jika saya tidak menerima sebarang e-mel atau kod laluan sekali guna (OTP) melalui SMS?

Deposit

Berapakah kelayakan umur untuk membuka Akaun Simpanan-i?

Siapakah yang boleh membuka Akaun Simpanan-i?

Apa dokumen yang diperlukan untuk membuka Akaun Simpanan-i?

Saya sudah memiliki Akaun Simpanan-i dengan AEON Bank. Bolehkah saya membuka satu lagi akaun?

Berapa lama tempoh yang diambil untuk mengesahkan Akaun Simpanan-i saya?

Bolehkah saya memohon Akaun Simpanan-i bersama?

Bagaimana saya boleh mengeluarkan wang daripada Akaun Simpanan-i saya?

Bagaimana saya boleh mendepositkan dana ke dalam Akaun Simpanan-i saya?

Adakah amaun deposit maksimum ditetapkan untuk Akaun Simpanan-i saya?

Adakah amaun deposit minimum ditetapkan untuk Akaun Simpanan-i saya?

Adakah baki minimum perlu dikekalkan dalam Akaun Simpanan-i saya?

Adakah deposit saya dengan AEON Bank dilindungi?

Adakah yuran dikenakan untuk membuka Akaun Simpanan-i?

Adakah terdapat sebarang yuran lain yang berkaitan dengan Akaun Simpanan-i saya?

Bagaimana keuntungan bagi Akaun Simpanan-i saya dikira?

Apakah itu Kadar Keuntungan Siling?

Apakah itu Savings Pot?

Bagaimana saya boleh membuka Savings Pot dan menetapkan matlamat kewangan?

Adakah kadar keuntungan antara Akaun Simpanan-i dan Savings Pot saya berbeza?

Adakah terdapat sebarang fi lain yang berkaitan dengan Savings Pot saya?

Bolehkah saya menggunakan akaun bank luar untuk memindahkan wang ke dalam Savings Pot?

Bagaimana saya boleh menyemak baki dalam Savings Pot saya?

Bolehkah saya memindahkan dana dari Savings Pot saya secara terus ke mana-mana akaun AEON Bank atau bank lain?

Apa yang akan berlaku jika saya mencapai matlamat Savings Pot saya?

Berapa banyak Savings Pot yang boleh dibuka dalam satu-satu masa?

Apakah itu Pindahan Simpanan Automatik?

Bolehkah saya mengaktifkan Pindahan Simpanan Automatik untuk semua Savings Pot saya?

Apa yang akan berlaku jika saya tidak mempunyai baki yang mencukupi untuk Pindahan Simpanan Automatik?

Apakah itu fungsi Pembundaran?

Bolehkah saya mengaktifkan Pembundaran untuk semua Savings Pot saya?

Apakah yang akan berlaku jika saya tidak mempunyai baki yang mencukupi untuk Pembundaran?

Adakah semua transaksi layak untuk Pembundaran?

Bilakah penyata akaun saya akan tersedia?

Bolehkah saya mendapatkan penyata akaun secara fizikal dan dihantar melalui pos ke alamat saya?

Bagaimana saya boleh memuat turun e-penyata saya?

Adakah e-penyata saya termasuk dana dalam Savings Pot?

Apakah perbezaan antara baki keseluruhan dan baki yang boleh digunakan?

Bagaimana cara menetapkan had pindahan saya?

Bolehkah saya menambah akaun kegemaran?

Bagaimana cara menyemak sejarah transaksi saya?

Bagaimana cara untuk menutup akaun saya?

Adakah fi dikenakan untuk menutup akaun saya?

Adakah saya akan dimaklumkan selepas akaun saya ditutup?

Bagaimana akaun menjadi tidak aktif?

Bagaimana cara untuk mengelakkan akaun saya menjadi tidak aktif?

Apa yang akan berlaku jika akaun saya menjadi tidak aktif?

Bagaimana cara untuk mengaktifkan semula akaun saya yang menjadi tidak aktif?

Apa yang akan berlaku jika akaun saya kekal tidak aktif?

Apa yang akan berlaku jika Akaun Simpanan-i anda kekal tidak aktif selama tujuh (7) tahun?

Jika baki akaun tidak aktif dipindahkan ke Pendaftar Wang Tak Dituntut, bagaimana saya boleh membuat tuntutan dana saya?

Pembayaran

Apakah itu Pindahan DuitNow?

Bagaimana cara melakukan Pindahan DuitNow?

Adakah saya perlu mendaftar untuk menggunakan Pindahan DuitNow?

Apakah perbezaan antara Pindahan DuitNow dan pindahan biasa?

Saya masih belum menerima dana sedangkan dana telah berjaya dipotong daripada akaun pengirim. Apa yang patut saya lakukan?

Penerima memaklumkan masih belum menerima dana meskipun dana telah berjaya dipotong daripada akaun saya. Apa yang patut saya lakukan?

Bagaimana cara menjadualkan transaksi berulangan atau akan datang?

Bagaimana saya boleh menyemak transaksi yang dijadualkan atau berulangan saya?

Berapa had maksimum Pindahan DuitNow?

Adakah saya akan dikenakan yuran atau caj untuk perkhidmatan DuitNow?

Mengapa status transaksi dipaparkan sebagai “Dihantar” sedangkan saya masih belum menerima pemberitahuan yang mengesahkan pembayaran saya berjaya?

Saya secara tidak sengaja melakukan transaksi kepada penerima yang salah. Apa yang patut saya lakukan?

Bagaimana cara menambah penerima sebagai kegemaran?

Bagaimana saya boleh menguruskan kegemaran saya?

Apakah itu ID DuitNow?

Bagaimana saya boleh mengakses ID DuitNow saya?

Bagaimana ID DuitNow berfungsi?

Bagaimana saya boleh menukar akaun penerimaan ID DuitNow saya?

Berapa cepat saya akan menerima dana jika pengirim menghantar wang melalui ID DuitNow?

Saya telah menukar nombor telefon mudah alih saya. Adakah saya boleh pautkan nombor telefon mudah alih baharu ke profil AEON Bank saya?

Bagaimana saya boleh menguruskan ID DuitNow saya?

Apakah itu QR DuitNow?

Bagaimana cara menerima wang melalui QR DuitNow saya?

Bagaimana cara berkongsi QR DuitNow saya?

Mengapa amaun tetap dipaparkan ketika saya mengimbas QR DuitNow?

Saya ada pertikaian dengan peniaga. Apa yang patut saya lakukan?

Bagaimana cara menjadualkan transaksi berulangan atau akan datang?

Berapa had maksimum QR DuitNow?

Adakah saya akan dikenakan fi atau caj untuk perkhidmatan DuitNow?

Mengapa status transaksi dipaparkan sebagai “Dihantar” sedangkan saya masih belum menerima pemberitahuan yang mengesahkan pembayaran saya berjaya?

Bagaimanakah untuk membuat pembayaran bil?

Bagaimana untuk menambah vendor kegemaran bagi pembayaran bil?

Mengapa pembayaran yang dibuat tidak segera tertera di portal vendor?

Adakah terdapat sebarang fi untuk membuat pembayaran bil?

Apakah jenis bil yang boleh saya bayar melalui AEON Bank?

Apakah maksudnya apabila resit pembayaran bil saya menunjukkan "dihantar"?

Kad

Apakah prinsip Syariah yang terpakai untuk Kad Debit-i?

Fi dan Caj yang Terpakai

Terma Dan Syarat

Helaian Pendedahan Produk

Apakah tempoh sah Kad Debit-i?

Apakah yang boleh saya lakukan dengan Kad Debit-i saya?

Apakah perbezaan antara kad maya dan kad fizikal?

Siapakah yang layak memegang Kad Debit-i?

Di mana saya boleh menggunakan Kad Debit-i saya?

Adakah terdapat sebarang had kepada Kad Debit-i saya?

Adakah saya perlu memohon untuk mendapatkan Kad Debit-i?

Bagaimana untuk mengaktifkan Kad Debit-i saya?

Saya mengalami masalah ketika cuba mengaktifkan Kad Debit-i saya. Apa yang perlu saya lakukan?

Berapa lama masa yang diambil untuk menerima Kad Debit-i?

Apakah had Kad Debit-i saya?

Bagaimana untuk mengubah had pembelian harian saya?

Berapa lama masa yang diambil untuk had baru saya berkuat kuasa?

Adakah saya boleh mengunci Kad Debit-i saya?

Bagaimana untuk menukar PIN kad saya?

Berapa percubaan yang dibenarkan jika saya memasukkan PIN yang salah?

Transaksi luar negara saya tidak diluluskan. Apa yang perlu saya lakukan?

Saya menerima notifikasi untuk pembayaran berjaya tetapi saya tidak melihat transaksi tersebut dalam sejarah transaksi saya. Apa yang perlu saya lakukan?

Apakah transaksi pra-kebenaran?

Saya ingin membayar jumlah sebenar dalam RM di stesen minyak untuk mengelakkan penahanan sementara akaun. Adakah ini boleh dilakukan?

Mengapa saya perlu meluluskan transaksi dalam talian melalui Applikasi AEON Bank?

Mengapa saya perlu meluluskan transaksi dalam talian melalui Applikasi AEON Bank?

Adakah saya perlu memasukkan PIN untuk transaksi pra-kebenaran?

Adakah saya perlu memasukkan PIN apabila saya mengembalikan barang kepada peniaga untuk pemulangan wang?

Di mana saya boleh melakukan pengeluaran tunai?

Bagaimana saya boleh mengeluarkan wang tunai di dalam dan luar negara?

Program Mata Ganjaran

Apakah perbezaan antara Program Mata Ganjaran AEON di dalam AEON Bank dan AEON Wallet?

Jika saya mempunyai Mata Ganjaran AEON sedia ada dalam AEON Wallet, adakah Mata Ganjaran AEON tersebut akan turut dipaparkan dalam aplikasi perbankan mudah alih AEON Bank saya?

Adakah Mata Ganjaran AEON saya akan tamat tempoh?

Bagaimana saya boleh mendapatkan Mata Ganjaran AEON?

Bilakah Mata Ganjaran AEON yang diperoleh akan dipaparkan dalam jumlah baki Mata Ganjaran AEON saya?

Bolehkah saya mendapatkan Mata Ganjaran AEON di kedua-dua AEON Bank dan AEON Wallet?

Berapa banyak Mata Ganjaran AEON yang diperoleh untuk setiap transaksi?

Di mana saya boleh menebus Mata Ganjaran AEON saya?

Adakah saya boleh terus mengumpul atau menebus mata ganjaran jika keahlian telah tamat tempoh?

Berapa lama masa yang diambil untuk mengaktifkan semula keahlian saya?

Adakah Mata Ganjaran AEON saya akan tamat tempoh jika saya tidak perbaharui keahlian saya?

Bagaimana cara saya perbaharui keahlian Program Mata Ganjaran AEON?

Adakah Program Mata Ganjaran AEON mengenakan sebarang fi keahlian tahunan? Jika ya, bila fi ini akan dikenakan?

Promosi

Di mana saya boleh melihat terma dan syarat Kempen ini?

Bila Promosi ini akan berakhir?

Apakah “Program Mata Ganjaran AEON ”?

Siapakah yang layak untuk menyertai Kempen ini?

Saya sudah memuat turun Aplikasi AEON Bank dan melengkapkan pendaftaran saya, namun saya masih belum menerima 3000 Mata Ganjaran AEON

Apakah yang dimaksudkan dengan Kempen Pelancaran AEON Bank?

Apa potensi ganjaran yang saya boleh peroleh melalui Kempen ini?

Perlukah saya membuat sebarang pembayaran untuk memohon Kad Debit-i AEON Bank?

Bolehkah saya menerima Mata Ganjaran AEON untuk pembayaran atas talian menggunakan Kad Debit-i AEON Bank?

Apakah yang perlu saya lakukan untuk menerima Mata Ganjaran AEON sepanjang tempoh Kempen ini?

Saya baru membuka Akaun Simpanan-i AEON Bank dan telah mendepositkan wang ke dalam akaun. Bilakah saya boleh menikmati amaun keuntungan seperti yang tertera di Promosi 3?

Berapa baki minimum yang perlu saya simpan untuk menikmati Kadar Keuntungan 3.88% p.a.?

Saya tidak pasti tentang status keahlian saya di dalam Program Mata Ganjaran AEON, bagaimana untuk menyemak status saya?

Mengapa saya tidak dapat melihat butang tuntutan “Redeem” dalam tab “Rewards” saya?

Berapa lama proses pembaharuan keahlian semasa tempoh promosi?

Saya telah berjaya membuka dan mengaktifkan Akaun Simpanan-i tetapi saya masih tidak dapat melihat Mata Ganjaran AEON yang sepatutnya saya terima menurut Kempen ini. Apa yang boleh saya lakukan?

Saya ingin mengetahui butiran lebih lanjut mengenai promosi ini. Bolehkah saya tahu bagaimana setiap Promosi berfungsi?

Status keahlian Program Mata Ganjaran AEON saya kini tidak aktif. Adakah saya akan menerima Mata Ganjaran AEON yang sepatutnya saya perolehi apabila saya memperbaharui keahlian saya pada masa hadapan?

Saya sudah menutup akaun keahlian Program Mata Ganjaran AEON sebelum membuka akaun dengan AEON Bank. Apa yang perlu saya lakukan untuk mendapatkan Mata Ganjaran AEON dengan AEON Bank?

Siapakah yang layak untuk menyertai Kempen ini?

Bolehkah saya menggunakan kod bar keahlian Program Mata Ganjaran AEON yang dipaparkan dalam aplikasi AEON Bank?